news

Монгол Улсын Консерваторийн 2020-2021 хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын мэдээлэл

                - КОВИД-19 тархалтын халдвар,  хамгаалалтын онцгой нөхцлийн үед болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, УОК-ын заавар зөвлөмжийн дагуу элсэлтийн шалгалтыг       хариуцлагын         өндөр түвшинд зохион байгуулах ба бүртгэлийг цахим хэлбэрээр явуулна.

 - Элсэлтийн шалгалтын цахим бүртгэл нь Монгол Улсын Консерваторийн вебсайт (www.conservatory.edu.mn) болон тус сургуулийн албан есны FaceBook пейж хуудсаар      (https://www.facebook.com/mglconservatory/)2020 оны 8 сарын 17-ны өдрөөс 8-р сарын 21-ны өдрийг дуустад өдөр бүр 09.00-17.00 цагийн хооронд хийгдэнэ.

 - Цахим бүртгэлд хамргадсан хүүхдүүдийг  8 сарын 24-ны өдрөөс гурван шат бүхий элсэлтийн шалгалтанд оруулна. Шалгалтад орох өдөр, цагийг бүртгэлийн дарааллын     дагуу гар утасны мессеж болон Консерваторийн вебсайт, пейж хуудсаар мэдээлнэ.

 - Шалгалтад орох элсэгчийг хариуцагч нэг л хүн дагуулж ирэх ба Консерваторийн хичээлийн байранд бүлэг бөөгнөрөл үүсгэхгүй байхыг анхааруулж байна.

 - Элсэхийг хүсэгч нь өөрийн хүсэлтээр 2 мэргэжил сонгон бүртгүүлж болно.

 - Шалгалтад ирэхдээ төрсний гэрчилгээг эх хувиар авчирна. Шалгалтын хураамжийг шалгалтад орох өдрөө бэлнээр төлж, шалгалтын хуудас авна.

 - Шалгалтад ирэхдээ амны хаалттай байх ба халдвар хамгааллын дэглэмийг бүрэн сахина.

 - Консерваторийн сонгодог хөгжмийн мэргэжлийн сургуулийн 1-р ангид элсэхийг хүсэгч 6 настай хүүхдүүд өөрийн харьяаллын хот, дүүргийн сургуульдаа заавал бүртгүүлсэн   байх шаардлагатайг анхаарна уу?