Монгол улсын Консерваторийн төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын цахим бүртгэл хаагдлаа.

Баярлалаа.

Элсэлтийн шалгалтын комисс

 

Журам