Бакалаврын хөтөлбөр

 

Хөтөлбөр Мэргэжил
1 Багш бүжгийн боловсрол (D011425) Бүжгийн багш дасгалжуулагч
2 Хөгжмийн урлаг (D021501)

 

Хөгжмийн онол, судлал
Хөгжмийн зохиомж
3

 

Хөгжимдөх урлаг (D021507)

 

 

 

 

Төгөлдөр хуур
Утсан хөгжим
Үлээвэр хөгжим
Үндэсний хөгжим
Жазз хөгжим
4 Дуулах урлаг (D021508)

 

Дуурийн дуу
Урт дуу
Жазз дуу
5 Язгуур урлаг (D021509) Хөөмэй, тууль
6 Жүжиглэх урлаг (D021510) Циркийн жүжигчин