Бүртгэл

1.Бакалаврын хөтөлбөрийн нэмэлт элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэж явагдана.

2.Консерваторид элсэхээр бүртгүүлэгч нь 1 ба түүнээс дээш хөтөлбөрт зэрэг бүртгүүлж ур чадварын шалгалт өгч болох бөгөөд энэ тохиолдолд хөтөлбөр тус бүрээр бүртгэлийн хураамж төлнө.

3.Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ.

Үүнд:

 • –Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ–Хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшсэн бол диплом /эх хувь/, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

  –ЭЕШ-ын батламж

  –Сурагчийн хувийн хэрэг эх хувиар

  –Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

  –3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/

  –Хөгжмийн мэргэжлээр элсэгчид нь мэргэжлийн диплом, хуулбарын хамт

  –Элсэлийн бүртгэлийн хураамж 15 000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж баримтаа авчирна. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистр, элсэх мэргэжлийг бичнэ.