Тэмцээн

Дотуур байрын сурагчдад  цуврал сургалтууд зохион байгуулж байна.

Дотуур байрын сурагчдад  “ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ЗАМ, АНХААРАХ АСУУДАЛ” сэдвээр мэдээлэл сургалт үе шаттайгаар зохион байгуулсаар байна.

2020-10-10