Бүх мэдээ
 • “ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аян Бага ангийн сурагчдын дунд:
  "ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ" аян Бага ангийн сурагчдын дунд: "Гоё маск", "Халдваргүй гар", "Миний суудал" сэдэвт гар зургийн уралдаан амжилттай явагдлаа.
  2020-09-20
  Дэлгэрэнгүй...
 • “ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аян 10-12-р ангийн сурагчдын дунд:
  "ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ" аяны хүрээнд НУЗАН-ийн багш нартаа хамтран 10-12-р ангийн сурагчдын дунд: "ЭНЭ ХООРОНД БИ..." "ХАРИН ЦААШДАА..." сэдвээр эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулж, амжилттай оролцсон сурагчдад Ѳргѳмжлѳл гардууллаа.
  2020-09-20
  Дэлгэрэнгүй...
 • Коронавируст/Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх онцгой нѳхцөлд ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ аян зохион байгуулж байна.
  Коронавируст/Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх онцгой нѳхцѳлд хичээллэх үед нийгэм сэтгэл зүйн нѳлѳѳллийн болон хүүхдийн сурч боловсрох тасралтгүй үйл ажиллагааг эерэгээр дэмжсэн тэднийг үг, үйлдлийг сонсож хѳгжүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулж буй "ХҮҮХЭДТЭЙ Б
  2020-09-20
  Дэлгэрэнгүй...
 • “ХҮҮХЭДТЭЙ БОЛОВСРОЛ” аяны хүрээнд 42 видео, шторк хийжээ.
  Хүүхэдтэй боловсрол аяны хүрээнд дотуур байр, бага, дунд, ахлах ангиудын дунд богино хэмжээний видео бичлэгийн уралдаан зарлаж, гуравласан гэрээнд тусгагдсан эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэн хамтарч ажилласнаар 42 видео, шторк хийж сурталчлан таниулсан байна.  
  2020-09-20
  Дэлгэрэнгүй...
 • Коронавирус цар тахлын онцгой нөхцөлд онлайн сургалт, хүүхэд хөгжлийн ажлууд тасралтгүй явагдаж байна.
  Коронавирус цар тахлын онцгой нөхцөлд хичээллэж  байгаа үед хүүхэд хамгааллын чиглэлээр нийгмийн ажилтан, сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг,  АУБ нар хамтран бодлогын хүрээнд нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй ажилласнаар онлайн сургалт, хүүхэд хөгжлийн ажлууд тасралтгүй явагдаж байна.
  2020-09-10
  Дэлгэрэнгүй...