Бүх мэдээ
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ТӨГӨЛДӨР ХУУР” мэргэжлээр 2022.03.31-ний өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-04-01
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ТӨГӨЛДӨР ХУУР” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “УТСАН ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ҮЛЭЭВЭР, ЦОХИВОР ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “СОНГОДОГ БҮЖИГ” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “АРДЫН БҮЖИГ” мэргэжлээр 2022.03.30-ны өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-31
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.29-ний өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-30
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “ҮЛЭЭВЭР, ЦОХИВОР ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.29-ний өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-30
  Дэлгэрэнгүй...
 • Монгол Улсын Консерваторийн Төрөлжсөн сургалттай ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн “УТСАН ХӨГЖИМ” мэргэжлээр 2022.03.29-ний өдөр бүртгүүлсэн хүүхдүүдийн шалгалтын тов.
  2022-03-30
  Дэлгэрэнгүй...