СУРГАЛТ

Монгол улсын консерваторийн сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ: №000148236,  Тусгай зөвшөөрөл: № 960084

Индекс Мэргэжлийн чиглэл Хөтөлбөрүүд хуга цаа
011404 Багш, урлагийн боловсрол 1. Бүжгийн багш дасгалжуулагч 4
021501 Хөгжмийн урлаг 2. Хөгжим судлал 4
3. Зохиомж 4
021502 Хөгжимдөх урлаг 4. Төгөлдөр хуур 4
5. Хийл 4
6. Альт 4
7. Виолинчел 4
8. Контрабас 4
9. Флейта 4
10. Габой 4
11. Кларнет 4
12. Саксoфон 4
13. Фагот 4
14. Валторн 4
15. Труба 4
16. Тромбон 4
17. Туба 4
18. Цохивор 4
19. Лимбэ 4
20. Баялаг бишгүүр 4
21. Ардын бишгүүр 4
22. Эвэр бүрээ 4
23. Ёочин 4
24. Шударга 4
25. Ятга 4
26. Хуучир 4
27. Морин хуур 4
28. Их хуур 4
29. Жазз хөгжим 4
021503 Дуулах урлаг 30. Дуурийн дуулаач 4
31. Уртын дуулаач 4
32. Жазз дуулаач 4
Язгуур урлаг 33. Язгуур урлаг 4
Цирк 34. Цирк 4