СУРГАЛТ

Магистрын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэж явагдана.

Бүртгүүлэгч нь дараах материалыг авч ирж бүртгүүлнэ.

Үүнд:

–Бакалаврын диплом /эх хувь/, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

–Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

–3х4 хэмжээтэй зураг 2 хувь /сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан байх/

–Элсэлийн бүртгэлийн хураамж 15 000 төгрөгийг Төрийн сангийн 100900015040 дансанд тушааж баримтаа авчирна. Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, регистр, элсэх мэргэжлийг бичнэ.