СУРГАЛТ
E01140403 Багш, урлагийн боловсрол /бүжгийн багш дасгалжуулагч/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /Утсан хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг  /үлээвэр, цохивор хөгжим/
E01140403 Багш, урлагийн боловсрол /дуулах арга зүй/
E02150102 Хөгжмийн зохиомж /магистр/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /үндэсний хөгжим/
E02150201 Хөгжимдөх урлаг /төгөлдөр хуур/
E02150105 Найрал хөгжим удирдах урлаг