СУРГАЛТ

Уриа: Хөдөлмөрч оюутан

Хөгжлийн түүчээ

Монгол Улсын Консерваторийн Оюутны Зөвлөлийн

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Оюутны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалж, тэдний сурч боловсрох нөхцлийг бүрдүүлэн “Оюутны эрхийн түгээмэл тунхаглал”-ын үзэл санааг хэрэгжүүлэх явдал юм. Оюутны зөвлөл нь Монгол Улсын Консерваторийн нийт оюутны өөрийгөө хөгжүүлэх бүхий л бололцоог дэмжин, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд нь туслах нийгмийн үйлчилгээ үзүүлж, тэдний эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа явуулах нь бидний гол зорилт юм. Оюутны байгууллага нь аливаа үйл ажиллагааг ашгийн бус, намын нөлөөллөс ангид сайн дурын оюутнуудыг нэгтгэн зохион байгуулдаг билээ.