VIII АНГИ

VIII ангийн элсэлт

АРДЫН БҮЖИГ, ЦИРКИЙН АНГИД ЭЛСЭЛТ АВНА.

* VII АНГИД СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАГЧДААС СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ:

– Бие эрхтний тохиромж

– Хөдөлгөөний эвсэл

– Хөгжмийн сонсгол

– Ритм хэмнэл

БҮРТГЭЛ 3-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРӨӨС 3-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРҮҮДЭД 09:00-17:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ЦАХИМААР ЯВАГДАНА.