Магистрын хөтөлбөрийн элсэлт

МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ

09-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРӨӨС 09-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРҮҮДЭД 08:00-17:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Холбогдох утас: 80114121

Хаана: Хичээлийн 1-р байр 116 тоот